Tin khuyến mại

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 05/2020

04/05/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 05/2020 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 04/2020

05/04/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 04/2020 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 03/2020

09/03/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 03/2020 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 02/2020

07/02/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chươngtrình ưu đãi trong tháng 02/2020 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 01/2020

03/01/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 01/2020 với chi tiết như sau:
Tổng số 34 - Trang 2/7

Trung tâm CSKH: 1900 54 55 28

Các vấn đề khác: 0963 54 55 28